( Rubrika: postřehy ) Transparentnost kampaně

Je naše kampaň finančně transparentní? Věříme, že ano. Pravidelně budeme informovat o přehledu dárců a celkových nákladech kampaně.

Náklady senátní kampaně odhadujeme na 600.000,- Kč, přičemž polovinou přispívá KDU-ČSL, další prostředky se skládají z vlastních prostředků kandidáta a finančních příspěvků na transparentní účet.

Máme transparentní účet č. 99333322/0800, variabilní symbol 52, poznámka Stehlík. Na tento účet přicházejí jasně identifikovatelné prostředky na kampaň, stejně jako z něj odcházejí platby na konkrétní účely.

Za období do 31. 8. 2016 na transparentní účet došly tyto finanční příspěvky konkrétních dárců:

Jan Krajíček: 100.000
Pavel Svoboda: 25.000
Petr Piáček: 10.000
Alena Baďurová: 7.000
Jiří Gregor: 5.000
Jaromír Krejčí: 1.951

CELKEM: 148.951,- Kč

O dalších pohybech na transparentním účtu budeme i nadále informovat ke konci září 2016 a následně v celkové zprávě po ukončení kampaně a voleb.