( Rubrika: postřehy ) Rozhovor Karla Kyncla v Japonsku 14. srpna 1968

Dne 14. srpna 1968 pobýval známý rozhlasový reportér Karel Kyncl v Japonsku. Poskytl tehdy rozhovor zdejšímu médiu, ve kterém se vyjadřoval optimisticky k situaci. O tom svědčí i jeho výrok z rozhovoru: „Sověti se pro nás stali ochránci a myslím, že jimi budou i nadále.“ O týden později byla situaci docela jiná.

 V Československu se objevily tanky vojsk Varšavské smlouvy, Pražské jaro skončilo. Karel Kyncl tedy v Japonsku připojil k rozhovoru tento dovětek: „Toho, co se stalo, mi je nesmírně líto. Na tom, co jsem v rozhovoru řekl, nehodlám nic měnit. Avšak náš rozhovor má bohužel ironickou dohru. V tom, že jsem ani neuvažoval o variantě, že by Sovětský svaz mohl podniknout intervenci, jsem se mýlil. Politika se vymyká zdravému rozumu. Lidé jsou v samé podstatě optimisté a očekávají normální dohodu. V případě „socialistické velmoci“ si to myslím o to více. Dostal jsem se ven ze strašidelného domu a zase se do něj vrátím. Avšak nevypadá to, že by můj drobný plamen optimismu zhasnul. V Japonsku se prý říká: „Hlupák, se až do smrti nepoučí.“ Myslím, že jsem také takový člověk. Od 21. [srpna] se snažím do své redakce dovolat, ale nedaří se mi s nimi spojit. Nejprve bych hrozně moc rád věděl, co po mně redakce bude chtít. Pokud bych se mohl rozhodnout sám za sebe, chtěl bych z Japonska vyrazit na cestu hned teď.“ 

I v roce 2016 si připomínáme smutné výročí okupace 1968. Výročí jisté zrady, vnější i vnitřní. Výročí očekávání a naděje, které rychle zhasla. Připojuji dosud nepublikovaný rozhovor Karla Kyncla ze 14. 8. 1968, který ukazuje na tehdejší atmosféru naděje a vysvětluje tím i šok a následnou beznaděj. Přeložil japanolog Martin Tirala.