( Rubrika: postřehy ) Program Michala Stehlíka

Volební program, co chci prosazovat, co považuji za důležité.

Celý dosavadní profesní život se pohybuji v oblasti vzdělávání a kultury. Logicky jsou tak mé priority především ve spojitosti s těmito oblastmi.

Školství, kultura, památková péče, ale i rozvoj krajiny, spolupráce s Dolním Rakouskem či podpora spolků. To jsou oblasti, kterým se chci intenzivně věnovat.

Především přestat o vzdělávání jen mluvit, ale skutečně se zasadit o rozvoj oblastí celoživotního vzdělávání i vědomostí budoucích generací. Vzdělání není jen příprava lidské hmoty pro pracovní trh - má nás naučit a stále průběžně učit porozumět světu i nás samým.

Program Michala Stehlíka.