( Rubrika: postřehy ) Jihlavský červenec ve 20. století

Když nahlédneme do kalendáře historických událostí spjatých s Jihlavou, měsíc červenec je přinejmenším spjat se dvěma okamžiky. Jednak je to správní změna roku 1960, kterou přestal existovat Jihlavský kraj. Dále jsou to pak události roku 1951 a nechvalně proslulý případ Babice, kterému se letos dostalo pozornosti u příležitosti 65 let výročí a vydání nové kritické publikace. Dějiny správních změn si zaslouží vlastní pohled, zůstaňme proto nyní u roku 1951.