( Rubrika: postřehy ) "Dopis od bráchy" - Proč půjdu volit do Senátu

Můj nejmladší bratr, Tomáš Stehlík - napsal text o volbách do Senátu. Když člověk cítí podporu blízkých - je to zavazující - především proto, že právě oni mě znají více než dobře.

Senát je dlouhodobě kritizovaný a vnímaný jako nepotřebná instituce. Jenže Senát tu je a nelze předpokládat, že by byl v nejbližší době zrušen. Proto je dobré se přestat dívat na Senát jako na přítěž a naopak pokusit se využít jeho potenciál. Tímto potenciálem je váš kandidát do senátu, kterého zvolíte senátorem. Dobrý kandidát a posléze senátor může mnohé udělat pro váš region, potažmo pro vás samotné.

Senát je specifický tím, že se skládá z individualit. Tato individualita však nemusí být při hlasování v zajetí svého senátního klubu, může volit dle svého přesvědčení a svých názorů, které jsou vám blízké. Senátor není poslanec v poslanecké sněmovně, který se zřídkakdy pokusí hlasovat dle svých představ a naopak hlasuje dle většiny svého klubu. V tom je síla a výhoda senátora.

Pokud chcete mít v Senátu někoho, kdo vám bude naslouchat a bude mít podobné názory, tak jděte k volbám a zvolte si svého kandidáta. Dejte však pozor na to, co případní kandidáti slibují. Často se v nynějších volebních programech objevuje například otázka migrace. Ovlivňuje však migrace aktuálně život vašeho regionu? Každý, kdo používá slogany typu: „zastavím migranty“, „opevním republiku dráty“ a podobně, je krátkozraký a hlavně nemá témata, kterými by zaujal. Pravý kandidát, který si zaslouží hlas, je ten, který dobře zná svůj region, který dobře zná problémy svého okolí, dokáže naslouchat lidem a dokáže přinést konkrétní řešení problémů, které se nás opravdu dotýkají. Těchto kandidátů je málo, ale jsou.

Proto se nebojte kandidátů ptát. Čtěte podrobně a hlavně s rozmyslem program kandidátů do Senátu. Někdy pak stačí málo, abyste pochopili, který z kandidátů je ten pravý. V jihlavském obvodu č. 52 to je například docela jasné. Tím, který dokáže splnit ty nejpřísnější parametry je Michal Stehlík. A to vůbec ne proto, že je to můj bratr – ale především proto, že o svém okolí ví víc, než většina kandidátů a má jasné a konkrétní představy, jak svému regionu pomoci.  

Stále slyšíme, že lidé chtějí změnu v politice, změnu v myšlení politiků, prostě změnu – tak pokud to tak také cítíte a navíc chcete volit skutečně smysluplně, volte Michala Stehlíka, je tím pravým, kdo ji přinese.    

Tomáš Stehlík